The Spa

Screen Shot 2019-07-01 at 2.12.08 PM.png

HydraFacial

Treatments

Body Wrap.jpg

Invigorating

Body Wraps

© 2019 by LOR Spa  |  701-837-1300

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Google+ Icon
  • White Yelp Icon